Продужени боравак

Продужени боравак

Продужени боравак у ОШ Вук Караџић

ОШ ,,Вук Караџић” поред редовне наставе организује за све ученике I и  II разреда и наставу у  боравку. Продуженим боравком се обухвата : ручак, израда домаћих задатака уз стручну помоћ учитељица, подстицање дечије креативности, игру, забаву и још много тога. Учитељице са пуно  љубави припремају сваки  корак у раду са ученицима, организују такмичења, квизове, игре без граница, приредбе... Разноврсност дидактичког материјала, едукативних и других игара као и неизмерно стрпљење и креативност учитељица, гарантују квалитетан рад и успех ученика на свим пољима. Због свега наведеног, ученици с радошћу и нестрпљењем ишчекују сваки нови дан у боравку. Допустите да ваша деца буду део нашег чаробног света и да својим осмесима и задовољством учине боравак још богатијим.

Продужени боравак чине две учионице и мали ходник испред њих, који је одвојен засебним вратима од остатка школског хола. Просторије су опремљене довољним бројем клупа и столица, које се по потреби могу размештати, угаоном гарнитуром, телевизором, рачунаром и мноштвом дидактичког материјала неопходног ученицима за рад. Збирка друштвених и дидактичких материјала, као и аудио- визуелних средстава се стално обогаћује.

Радно време продуженог боравка је од 9.00 до 15.00 часова

 

Рад у продуженом боравку подразумева:

 • Интегрисано учење и поучавање
 • Тимско и сарадничко учење
 • Индивидуални и индивидуализовани приступи у учењу
 • Учење кроз игру, праксу и решавање проблема
 • Организовано спровођење слободног времена
 • Одмор и рекреација
 • Телесне активности
 • Радионичарски рад
 • Учествовање у животу и раду школе.

Време организујемо у 3 сегмента: 

- самосталан рад ученика (време за израду домаћих задатака)
слободно време (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, спортске игре, ...)
слободне активности ученика: (ликовне, драмске, музичке, спортске, радионице)

Одмор и забава су прилагођени временским условима. Користимо спољне спортске терене,  дигиталну учионицу, библиотеку. Учествујемо у обележавању свих значајних датума и догађаја у нашој школи (Дечија недеља, Дечија олимпијада, Дан толеранције, Дан школе, школска слава Свети Сава, Новогодишња приредба, приредба поводом Осмог марта,  приредбе за почетак и крај школске године).
Учествујемо у разним пројектима и хуманитарним акцијама.

Врсте активности:

 • Самосталан рад – часови учења
  • Израда домаћих задатака и вежбање (самосталан рад ученика и уз помоћ учитеља)
  • Увежбавање и утврђивање садржаја програма
  • Довршавање ликовних радова
 • Слободно време
  • Игре у школском дворишту
  • Слободне игре
  • Игре у учионици (друштвене, едукативне, музичке, језичке…)
  • Самостално читање дечје литературе и штампе
 • Слободне активности
  • Уметничке радионице (драмска, ликовна, музичка, рецитаторска, литерарна…)
  • Одељењска такмичења – квизови
  • Тематска израда радова и уређење паноа
  • Гледање дечјих емисија, цртаних филмова

У нашој школи продужени боравак је организован за ученике првог и другог разреда. Рад се одвија у групама. Радно време боравка је од 9:00h до 15:00h.

Након наставе ученици долазе у продужени боравак. Деца имају ручак. Исхрана је правилна и здрава, по одговарајућем школском јеловнику.

Свакодневно се настоји да се омогући боравак на свежем ваздуху. Деца уче нове игре, играју фудбал, између две ватре, прескачу вијачу, играју бадминтон, школицу, твистер…

Уколико нисмо у могућности да због времена изађемо из учионице, деци су на располагању друштвене игре, књиге, шах, цртани филмови, материјал за бојење и цртање, дечији часописи…

У продуженом боравку ученици раде домаће задатке уз редовну контролу и надзор учитеља. Кроз игру понављамо и вежбамо научено градиво, отклањамо нејасноће у раду, а свакодневна сарадња са учитељима из редовне наставе рад у продуженом боравку подижу на још виши ниво.

Јеловник