Документи

Документација

Правилник о избору ученика генерације у ОШ Вук Караџић

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о похваљивању и награђивању ученика у ОШ Вук Караџић

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Програм поступања установе у кризним догађајима

Програм поступања установе у кризним догађајима

Програм заштите

Програм заштите

Обавештење за бесплатне уџбенике

Обавештење за бесплатне уџбенике

Одлука о избору уџбеника за 2024/2025 школску годину

Одлука о избору уџбеника за 2024/2025 школску годину

Правилник о васпитно-дисциплиској и материјалној одговорности ученика

Правилник о васпитно-дисциплиској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Списак запослених у школи

Списак запослених у школи

Правила понашања у школи

Правила понашања у ОШ Вук Караџић

Школски развојни план 2020.-2025.

Школски развојни план 2020.-2025.

Извештај о раду школе 2022.-2023.

Извештај о раду школе 2022.-2023.

Годишњи план рада школе 2023-2024

Годишњи план рада школе 2023-2024

Школски програм

Школски програм

Анекс школског програма

Анекс школског програма

Информатор о раду школе

можете погледати овде.

Одлука о лицу за заштиту података о личности 2023. г.

Одлука о лицу за заштиту података о личности 2023. г.

Статут

Статут